Matjord, bergskross, sand, morän och fyllnadsmaterial i Vasa

Olika sorters jord tex för gräsmattor, potatis och grönsaksland. Utjämningsjord för gamla gräsmattor tex om man tänker börja använda robot gräsklippare. Vi har också bergskross alla fraktioner. Samt isoleringssand leklådesand. Olika sorters fyllnadsjord, morän för fyllnad av djupare gropar.

Vi kan leverera allt från 2 m3 till 35 m3 åtgången. Vi kör med två egna kassett bilsekipage så vi har stor kapasitet per dag. Behöver man mindre mängder kan man hämta med sin egen bil kärra från vårt lager som är på Laihiavägen 9 nära ABC Vasa (best att ringa före man kommer).

Vi har grävmaskiner och hjullastare traktor för olika sorters arbeten. På vintern utför vi snöskottning och sandning samt bortkörning av snö.

Ring gärna om det finns frågor, stora som små kunder alla är lika viktiga för oss.

Robert Engman 050 594 3090