H & H Engman

H & H Engman Ab Oy sedan 1967. Vi transporterar och säljer matjord, bergskross, sand, morän och fyllnadsmaterial. Verksamhetsområde omfattar Vasa med omnejd.

Ring gärna om det finns frågor, stora som små kunder alla är lika viktiga för oss.

Robert Engman 050 594 3090